Teitä ja sanastoa

Kiina

 • Terminologia
  • prosessointi
   • hongqing = paahtaminen uunissa
   • chaoqing = paahtaminen wok-pannulla
   • zhengqing = höyryttäminen
   • shaiqing = aurinkokuivatus
 • Fujian
  • valkoiset
   • Baihao yinzhen = White Tip Silver Needle (pelkät silmut, Da Bai -lajike)
   • Baimudan = Pai Mu Tan = White Peony (silmut ja 1-2 lehteä)
   • Shoumei = Longevity Eyebrow (1-2 lehdet)
   • Gongmei = Tribute Eyebrow
  • vihreät
   • Chun Mee = Young Hyson
   • Luyinzhen = Green Silver Needle
   • Baimaohou
   • Quhao
   • Jinmei
   • Xueya
   • Luzhu = Green Pearls
   • Longyang Xiebei
   • Qijingtang
   • Gushan Baiyun = Drum Mountain White Cloud
  • oolongit
   • Anxi Tieguanyin = Ti Kwan Yin = Tieh Kuan Yin = Iron Boddhisatva of Compassion = Iron Goddess of Mercy (kevyesti tai vahvasti hapetettu/paahdettu)
   • Huangguangyin = Yellow Boddhisatva of Compassion
   • Huangmeigui = Yellow Rose
   • Wuyi Yancha = WuYi-kiviteet (vahvasti hapetettuja oolongeja)
    • Si Da Ming Cong = Four Big Famous Types
     • Dahongpao = Big Red Robe
     • Shuijingui = Golden Water Turtle
     • Baijiguan = White Cockscomb
     • Tieluohan = Iron Arhat
    • Shuixian = Water Sprite = Narcissus
    • Rougui = Cinnamon
    • Jinfo= Golden Buddha
   • Xiao Hong Pao = Little Red Robe
   • Qi Zhong = Fantastic Varietal
   • Qi Lan = Rare Orchid
   • Se Zhong
    • Ben Shan
    • Huang Jing Gui = Golden Ostmanthus
    • Mao Xie = Hairy Crab
    • Tou Tian Xiang
   • Wuyi Chelan
   • Yong Chung Fo Shou
  • mustat
   • Jin Hou = Golden Monkey
   • Tan Yang
    • Tan Yang Jing Zhi
    • Tan Yang Te Ji
   • Lapsang Souchong (Zheng Shan Xiao Zhong) (savustettu)
   • Tarry Souchong (savustettu)
   • Paklum (Bailin) Congou
   • Panyong Congou
   • Panyong Golden Needle
   • Ching Wo (Da Bai -lajike)
    • Golden Monkey
   • Jin Jun Mei
  • hajustetut
   • Moli Huacha (jasmiini)
    • Yin Hao
    • Chung Feng = Spring Breeze
    • Chung Hao = Spring Down
 • Yunnan
  • vihreät
   • Eshan Yin Hao = Eshan Pekoe
   • Luchun Ma Yu
   • Baohong
   • Mojiang Yun Zhen
   • Da Guan Cui Hua
   • Hua Fo
  • mustat
   • Diang Hong = Yunnan Black = Yunnan Red = Yunnan Gold
   • Bi Luo Chun Hong Cha
   • Red Mudan (teeruusu)
  • heichat
   • Shu Pu’er = Ripe Pu’er = Cooked Pu’er (keinotekoisesti fermentoitu)
   • Sheng Pu’er = Raw Pu’er = Uncooked Pu’er (luonnollisesti fermentoitu)
 • Zhejiang
  • vihreät
   • Xi Hu Long Jing = Lung Ching = West Lake Dragon Well (Jiu Keng Group [perinteinen] ja #43 -lajikkeet [tuottaa satoa aiemmin, vähemmän makea])
    • Shi Feng Long Jing = Lion’s Peak Dragon Well
    • Qian Tang Long Jing
    • Yuezhou Long Jing
   • Wu Niu Zao = Black Buffalo Early = Water Buffalo Early
   • Xinchang Da Fo Long Jing (Wu Niu Zao / Long Jing -lajike, Xinchangin sato tulee ennen länsijärven aluetta, käytetään myös Xi Hu Long Jingin väärentämiseen)
   • An Ji Bai Cha = Anji White = White Jade Phoenix = Yu Feng Cha
   • An Ji Bai Pian
   • Bai Long Jing = White Dragon Well (An Ji Bai Cha-lajikkeesta)
   • Hua Ding Yun Wu = Zhejiang Clouds and Mist
   • Yang Yan Gou Qing
   • Kai Hua Long Ding = Kaihua Dragon Top
   • Pu Bu Xiang Ming = Waterfall Tea
   • Tian Mu Qing Ding = Eye of Heaven Green Peak
   • Pu Tuo Fo Cha = Putuo Buddhist Tea
   • Hui Ming
   • Pan Long Yin Hao
   • Jing Shan Mao Feng
   • Jiu Keng Mao Jian
   • Tianzun Gongya
   • Panan Yun Feng
   • Lanxi Mao Feng
   • Taibai Ding Ya
   • Guzhu Zisun = Huzhou Zisun = Changxing Zisun
   • Dong Bai Chun Ya = Wuzhou Dong Bai
   • Jiande Bao  = Yanzhou Bao
   • Yan Dang Mao Feng = Yan Dang Yun Wu
   • Gong Xi
   • Qingxi Yu Ya
   • Gunpowder (Zhu Cha, Gong Xi Cha)
  • keltaiset
   • Mo Gan Huang Ya = Mogan Yellow Buds
   • Tai Shun Huang Tang = Taishun Yellow Soup
   • Wen Zhou Huang Tang )= Wenzhou Yellow Soup
  • mustat
   • Long Jing Huang Pao
  • hajustetut
   • Lan Xi Mao Feng (jasmiini)
 • Anhui
  • vihreät
   • Tai Ping Hou Kui = Monkey Chief
   • Huang Shan Mao Feng = Yellow Mountain Hair Tip
   • Huang Shan Yun Wu = Yellow Mountain Clouds and Mist
   • Huang Shan Lu Mu Dan = Yellow Mountain Green Peony (teeruusu)
   • Jiu Hua Fo Cha
   • Liu An Gua Pian = Liu An Melon Seed
   • Da Fang Cha
   • Yong Xi Huo Qing = Yong Xi Jade Fire
   • Ding Gu Da Fang
   • Lao Zhu Da Fang
   • Tun Xi Lu Cha = Tun Xi = Tun Lu = Tun Xi Chunmee = Tun Lu Chunmee
   • Tin Xi Lan Xiang = Tin Xi Orchid Fragrance = 汀溪兰香茶
   • Xiuning Song Luo
   • Song Luo Nen Hao
   • Tianzhu Jian Hao
   • Rui Cao Kui
   • Jinzhai Cuimei
   • Bai Mei Hua Jian = White Plum Flower Peak
  • keltaiset
   • Huo Shan Huang Ya
   • Wanxi Huang Da
  • mustat
   • Qimen = Keemun = Qi Hong
    • Qimen Hao Ya A
    • Qimen Hao Ya B
    • Keemun Congou
    • Keemun Zao Ya
    • Keemun Needle
   • Qimen Mao Feng
   • Qimen Xian Zhen
   • Hong Mu Dan (teeruusu)
  • heichat
   • Liu An
 • Sichuan
  • vihreät
   • Meng Ding Gan Lu = Meng Peak Sweet Dew
   • Meng Shan Yun Wu = Meng Mountain Clouds and Mist
   • Emei Zhu Ye Qing = Bamboo Leaf Green = Emei Mountain Green
   • Xu Fu Long Ya = Dragon Tooth
   • Emei Shan Erui
   • Emei Shan Mao Feng
   • Bashan Que She
   • Baoding
   • Qingcheng Xue Ya
  • keltaiset
   • Meng Ding Huang Ya = Meng Peak Yellow Bud
  • mustat
   • Sichuan Gongfu Hongcha
   • Chuanghong Gongfu
   • Zao Bai Jian
  • heichat
   • Kang
 • Jiangsu
  • vihreät
   • Dong Ting Bi Luo Chun = Pi Lo Chun = Green Snail Spring / Green Spring Spiral
   • Yu Hua = Rain Flower
   • Jintan Que She
   • Jinshan Cui Ya
   • Tianchi Ming Hao
   • Nanshan Shou Mei
   • Huagou Shan Yun Wu
   • Wuxi Hao
   • Cui Luo
  • mustat
   • Su Hong
   • Zhu Hai Jin Ming
 • Hunan
  • vihreät
   • Jun Shan Qing Zhen
   • Gu Zhang Mao Jian
   • Guanzhuang Mao Jian
   • Jianghua Mao Jian
   • Xuefeng Mao Jian
   • Wei Jiang Mao Jian
   • Guidong Ling Long
   • Nanyue Yun Wu
   • Shaoshan Shaofeng
   • Anhua Yin Hao
   • Shikou Yin Ya
   • Hexi Yuan
   • Niu Di
   • Jietan
   • Xiangbo
  • keltaiset
   • Jun Shan Yin Zhen = Silver Needles of the Gentleman Mountain
   • Beigang Mao Jian
   • Wei Shan Mao Jian (savustettu)
  • mustat
   • Hu Hong
  • heichat
   • Fu Zhuan
   • Hua
   • Anhua
   • Qianliang
   • Xiangjian
   • Qujiang Bopian
 • Henan
  • vihreät
   • Xin Yang Mao Jian
 • Hubei
  • vihreät
   • En Shi Yu Lu = Jade Green from Enshi
   • Xia Zhou Bi Feng
   • Dengcun
   • Wufeng Mao Jian
   • Caihua Mao Jian
   • Longzhong
   • Che Yun Shan Mao Jian
   • Shuangqiao Mao Jian
   • Jingshui Cui Feng
  • keltaiset
   • Luyuan Mao Jian
  • mustat
   • Hubei Keemun
   • Yi Hong Gongfu
   • Yangxian
  • heichat
   • Laoqing
 • Jianxi
  • vihreät
   • Wuyuan Ming Mei = Wuyuan Eybrow Tea
   • Lu Shan Yun Wu = Mount Lu Clouds and Mist
   • Shuang Jing = Twinwell Green
   • Lan Xiang Xian Zhi = Orchid Fairy Twig = 蘭香仙枝
   • Wuyan Xian Zhi = Wuyan Mountain Fairy Twig
   • Fuyao Xian Zhi
   • Zhou Da Tie
   • Ruizhou Huang Bo
   • Xinjiang Yu Rong
   • Xiaobu Yan
   • Wuyuan Yuncui
   • Jiulong
   • Yunlin
   • Zanlin
   • Gougunao
   • Long Wu
   • Wo Keng
   • Magu
  • mustat
   • Ning Hong
 • Guangdong
  • vihreät
   • Gu Lao = Very Old
  • keltaiset
   • Da Ye Qing
  • oolongit
   • Dan Cong = Phoenix Single Tree = Phoenix Mountain Oolong
    • Lan Hua Xian Dan Cong
    • Feng Huang Dan Cong
    • Zhoi Lan Xian Dan Cong
    • Song Zhong Dan Cong = Song Dynasty Dan Cong
    • Mi Lan Xian Dan Cong = Sweet Orchrid Fragrance
   • Shiguping
  • mustat
   • Ying De Hong
 • Guizhou
  • vihreät
   • Duyun Mao Jian = Fishhook Tea
   • Tianxiang Yulu
   • Leigongshan Qingming
   • Guiding Yun Wu
   • Meijiang Cui Pian
  • keltaiset
   • Haimagong
 • Guanxi
  • vihreät
   • Tantang Mao Jian
   • Guilin Mao Jian
   • Guiping Xishan
  • mustat
   • Guihong Gongfu
  • heichat
   • Liu Bao
 • Shandong
  • vihreät
   • Xueqing
   • Laoshan
 • Shanxi
  • vihreät
   • Ziyang Cuifeng
   • Ziyang Mao Jian
   • Wuzi Xianhao
   • Qiba Wu Hao
 • Chongqing
  • valkoiset
   • Ba Yu Yin Zhen
   • Yin Ping Yin Zhen
  • vihreät
   • Yongchuan Xiuya
   • Xinong Mao Jian = Xinong Fur Tip
  • heichat
   • Chongqing Tuo

Taiwan

 • oolongtyypit/alueet
  • pallo-oolongit
   • Lugu Dong Ding = Tung Ting = Deer Valley Frozen Peak
   • Gao Shan Cha = High Mountain Oolong (kevyesti hapetettuja oolongeja nimetyiltä vuorilta)
    • Ali Shan
    • Shan Lin Xi
    • Li Shan
     • Tsuei Luan
    • Da Yu Ling
   • Gui Fei Mei Ren = Noble/Royal Concubine (vahvasti hapetettu, lehtikirvojen syömä)
   • Gui Hua = Osmanthus oolong (Osmanthuksen kukilla maustettu)
   • Tie Guan Yin = Iron Goddess/Boddhisatva of Mercy
   • Hung Shui = vahvasti paahdettu
  • pitkulaiset oolongit
   • Bao Zhong = Pouchong (kevyesti hapetettu)
   • Bai Hao = Silver Tip = Dong Fang Mei Ren = Oriental Beauty (vahvasti hapetettu, lehtikirvojen syömä)
 • lajikkeet
  • Jinxuan (maito-oolong) = TTES #12
  • Qingxin (Chinshin) = Green heart = TTES #17
  • Cui Yu = Jade oolong = Fragrant oolong = TTES #13
  • Dong Pian
  • Foshou = Xiangyang = Buddha hand = citron
  • Sijichun = Four Seasons oolong
  • Ruby = Black jade = TTES #18 (käytetään mustaan teehen)

Korea

 • Sadot/laatuluokat paremmasta huonompaan
  • Tukpoom
  • Tukseon
  • Ujeon/Woojeon/Woojeun/Woojeong/Woojun
  • Saejak/Sejak
  • Joongjak/Jungjak
  • Daejak
 • Jakseol Cha = Sparrow’s Tongue (vihreä)
 • Balhyocha = Cheongcha (oolong, sadot/laatuluokat pätevät)
 • Garu Nokcha (jauhettu vihreä tee)
 • Tteok-cha/Ddok-cha/Ttok-cha (soseeksi murskattu ja kokoon puristettu vihreä tee, jota valmistetaan paahtamalla ja keittämällä [lähellä teen ensimmäistä historiallista valmistustapaa])
 • Hyunmi Nokcha (=Genmaicha)

Intia

 • Teealueet
  • Darjeeling
   • First Flush, (In-Between Flush), Second Flush, Monsoon Flush, Autumnal
  • Assam
  • Nilgiri
 • Laatusanasto: SFTGFOP1
  • Kirjaimet ovat lyhenteitä sanoista Special/Super Fine(st) Tippy Golden Flowery Orange PekoeHistoriallisesti näillä sanoilla on eri aikoina ollut yksittäisiä merkityksiä (Tippy on viitannut siihen, että teehen on kerätty suuri määrä silmuja, Golden samaan, koska silmut muuttuvat kultaisiksi teen hapettuessa mustaksi), mutta käytännässä nykyään mitä enemmän kirjaimia, sen parempi teelaatu, eli FTGFOP -merkattu tee on parempaa kuin pelkkä FOP tee. Joskus kirjainsarjaan lisättävä 1 tarkoittaa myös erityisen hienoa teetä (1st grade) Heikkolaatuisempaa teetä voidaan merkitä muuttamalla F B:ksi. BOP eli Broken Orange Pekoe tarkoittaa periaatteessa sitä, että lehdet eivät ole kokonaisia vaan rikottuja. Kaikista heikkolaatuisimpia, useimmiten teepusseissa käytettäviä teelaatuja merkataan joskus termeillä Fanning ja Dust (Fanning siksi, että aiemmin tällaiset lehdet erotettiin parempilaatuisista kokonaisista lehdistä tuulettimilla, Dust taas on se teepöly joka putoaa tehtaan liukuhihnalta).

Vietnam

 • Ha Giang (vihreä)

Venäjä

 • Krasnodar = Beautiful Gift (musta)

Sri Lanka (Ceylon)

 • High-grown
 • Mid-grown
 • Low-grown
 • Ceylon Golden Buds (musta)

Japani

 • Shincha/Ichibancha: kevään ensisadon tee
 • Sencha: vihreä tee
  • Fukamushi: vahvasti höyrytetty, 1-2min, kehitetty Shizuokassa 1960-luvulla
  • Asamushi: kevyesti höyrytetty, 30-60sek
  • Chumushi: keskihöyrytetty
  • Kyomushi: lähes vahvasti höyrytetty
 • Bancha: myöhemmin kerätty alemman laadun vihreä tee
 • Kabusecha: sencha, jota on varjostettu lyhyen aikaa ennen keräämistä
 • Gyokuro: hienolaatuinen tee jota varjostettu ennen keräämistä
 • Kukicha: senchatee johon käytetään teekasvin varsia lehtien lisäksi/tilalla
 • Karigane: gyokurotee johon käytetään teekasvin varsia lehtien lisäksi/tilalla
 • Matcha: jauhettu tee
 • Tencha: raakamatcha ennen jauhamista
 • Kamairicha: kiinalaistyyppisesti (pannulla kuumentamalla) valmistettu vihreä tee
 • Tamaryokucha/Guricha: pannulla kuumentamalla tai höyryttämällä valmistettu vihreä tee, joka senchasta poiketen rullataan käyräksi
 • Iribancha/Kyobancha: kyotolainen kovalla lämmöllä paahdettu erikoisuus, jossa lehtiä ja oksia
 • Konacha: tee joka koostuu teen koneellisessa tuotannossa yli jäävästä teehakkeesta
 • Mecha: tee joka koostuu teen koneellisessa tuotannossa yli jäävistä pienistä lehdenpaloista ja silmuista
 • Hōjicha: alunperin vihreä tee, joka on paahdettu kovalla lämmöllä ruskeaksi
 • Genmaicha: hōjichaa, johon on lisätty paahdettua riisiä
 • Kokeicha: matcha-pulverista neulasten muotoon puristettua teetä
 • Aracha: raakatee, joka sekoitetaan vielä tehtaassa/kaupassa ennen myyntiä
 • Lajikkeita
  • Yabukita (n. 80% koko Japanin tuotannosta on tätä lajiketta)
  • Yukata Midori
  • Saemidori
  • Gokoh (käytetään erityisesti gyokuroon)
  • Samidori
  • Asatsuyu
  • Sayamakaori
  • Okumidori
  • Yamakai
{"value":"\n